Palvelut / Tuotteet

SYVÄHIERONTA (30min, 45min, 60min, 90min)

Lihaskireyksien poisto, rentoutus, venytys. Sopimuksen mukaan kotikäynnit. Myös lahjakorttien myynti hoitoihin.

KAIKILLE

Sisältää: lämpöhoidon (savi-parafiinityynyllä) lihasten rentouttamiseen, lihasten mekaaninen käsittely/pehmitys hieronnan avulla, lihasfaskioiden (lihaskalvot) käsittely/syvävenytys sekä oireen mukainen eri kehonosien käsittely esim. niska, käsivarret, selkä fysioterapeuttista ammattitaitoa ja ft-menetelmiä apuna käyttäen.


FYSIOTERAPIA LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ (30min, 45min, 60min, Kela korvus)

Oireen mukainen hoito ja kuntoutus. Menetelmät: hieronta, akt. ja pass. venyttelyt, MDT-terapia, Kinesioteippaus, UÄ-hoito, faskiakäsittelyt, nivelten mobilisointi, toiminnalliset liikkeet, tutkiminen ja mittaaminen, kotiohjelmien laatiminen

KAIKILLE

Sisältää: Oireen mukainen hoito eri fysioterapeuttisin menetelmin. Alkukartoitus/ tutkiminen, oireen mukainen hoito, kotiohjelma, loppukartoitus/ tutkiminen ja jatkosuunnitelma.


YKSILÖLLINEN KUNTOSALIOHJAUS JA OHJELMAN LAATIMINEN

Kuntoutus, terveyden ylläpito/ parantaminen, ennaltaehkäisy

KAIKILLE

Sisältää: Kuntosaliharjoittelun tekniikka opetuksen, henkilökohtaisten kuntosaliohjelmien laatiminen huomioiden mahdolliset rajoitteet. Ohjattu harjoittelujakso (1-3kertaa) sekä itsenäinen harjoittelujakso. Tarvittaessa loppukartoitus/ tutkiminen ja jatkosuunnitelma.


RYHMIEN TERVEYSLIIKUNTA OHJAUS (45min-60min)

Kuntoutus, terveyden ylläpito/ parantaminen, ennaltaehkäisy

KAIKILLE

Sisältää: Asiakkaiden kunnon huomioon ottaen, tunnilla alkulämmittely, lihaskunto-osuus koko keholle sekä loppuvenyttelyt. Tunnilla käytetään musiikkia tahdittamaan liikkeitä ja vaihtelua tuntiin tuo myös eri välineet kuten esim. pallo, keppi, vastuskuminauha.


KOTIKUNTOUTUS (Sopimuksen mukaan 1-3kk, kertoja 3-10)

Ikääntyneille suunnattu kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää liikkumis- ja toimintakykyä sekä arjessa omatoimisena selviytymistä. Kotikuntoutuksessa fysioterapeutti vastaa omalta osaltaan asiakkaan kuntoutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä ohjaa asiakasta ja omaisia asiakkaan kuntoutumista edistävissä toimissa. Sisältää kolme kuntoutuprosessin eri vaihetta.

IKÄÄNTYNEET KOTONA ASUVAT

1. Arviointi ja suunnittelu: fysioterapeutti arvioi asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn sekä niiden rajoitteet tämän elinympäristön huomioon ottaen. Hän havainnoi, haastattelee, tekee erilaisia fysioterapeuttisia testauksia, mittauksia sekä manuaalisia tutkimuksia. Hän tarkistaa asiakkaan apuvälineiden toimivuuden, tekee niihin tarvittavat säädöt sekä opastaa hankkimaan uusia apuvälineitä tarpeen mukaan. Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo uusien apuvälineiden käytön asiakkaan luona. Asiantuntijana hän voi kartoittaa myös kodinmuutostyöt asiakkaan rajoitteet huomioon ottaen.

2. Kuntoutusjakso: Kuntoutus painottuu lihasvoima- , tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteluun sekä oireen mukaiseen harjoitteluun. Kotona tehtävissä harjoitteissa hyödynnetään asiakaan omaa painoa, vastuskuminauhoja ja asiakkaan omia – jo kotona olevia – välineitä. Harjoitteet valitaan niin, että ne tukevat asiakkaan arjen toimintoja ja kotona selviytymistä sekä kuntoutumista. Ne pyritään pitämään yksinkertaisina, jotta omatoiminen harjoittelu olisi turvallista. Harjoittelun tueksi annetaan kirjalliset, kuvalliset ohjeet.

3. Omaharjoittelujakso: Asiakas jatkaa omatoimista harjoittelua ohjeiden pohjalta. Tämän jakson aikana fysioterapeutti tekee seurantakäyntejä sopimuksen mukaan, jolloin suoritetaan harjoitteita sekä motivoidaan asiakasta omatoimiseen harjoitteluun.

 

LIUKUKUPPAUS / KUIVAKUPPAUS / IMUKUPPIKÄSITTELY 15-30min

Yksittäiset kehon alueet esim, kyynärvarsi, takareidet, hartiat, lihasfaskiat

Liukukuppaus / kuivakuppaus / imukuppikäsittely perustuu alipaineeseen, joka jää kupin ja ihon väliin. Liikuteltaessa kuppia sen alla oleva iho ja lihas stimuloituu ja rentoutuu, verenkierto paranee ja kuona-aineiden poistuminen tehostuu. Menetelmää voidaan käyttää myös monenlaisten kiputilojen hoitoon aina migreenistä suurten lihasryhmien jännitys- ja rasituskipuihin koska se venyttää lihasta ja lihaskalvoja.